Η επίδραση της μάλαξης ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στον όγκο του μητρικού γάλακτος μητέρων με πρόωρα βρέφη: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

P. Mirzaie, S. Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S. Goljarian, M. Mirghafourvand, M. Bager HoseinieeΙράν, 2018European Journal of Integrative Medicine, 2018, 17:72-78 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις ότι η ρεφλεξολογία έχει ορισμένες επωφελείς επιδράσεις στην παραγωγή μητρικού γάλακτος. Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό να προσδιορίσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στον όγκο …

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις σελίδες αυτής της ενότητας θα βρείτε περιλήψεις των ερευνών που έχουν διεξαχθεί με αντικείμενο τη ρεφλεξολογία, τον μηχανισμό δράσης καθώς και τις πιθανές επιδράσεις της στην ανθρώπινη φυσιολογία και σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Το αρχείο εμπλουτίζεται σε τακτική βάση. Οι έρευνες είναι ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας δημοσίευσης (οι πιο πρόσφατες βρίσκονται …

ΕΡΕΥΝΕΣ | ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Αρχείο ερευνών ταξινομημένων ανά σύστημα. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ρεφλεξολογία: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά τις επιδράσεις στη βήτα-ενδορφίνη, την κορτιζόλη και το σχετιζόμενο με την εγκυμοσύνη στρες.

J.E.M. McCullough, S.D. Liddle, C. Close, M. Sinclair, C.M. HughesΗνωμένο Βασίλειο, 2018Complementary Therapies in Clinical Practice, 2018, 31:76-84 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία χρησιμοποιείται για ποικίλες ενοχλήσεις σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή τριών βραχιόνων, με σκοπό να ελεγχθούν οι μεταβολές στις φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους του στρες. Στρατολογήθηκαν …

Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά τις επιδράσεις της προγεννητικής ρεφλεξολογίας στην έκβαση του τoκετού.

J. E.M. McCullough, C. Close, S.D. Liddle, M. Sinclair, C. M. HughesΗνωμένο Βασίλειο, 2017Midwifery, 2017, 55:137–144 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η διερεύνηση των επιδράσεων της προγεννητικής ρεφλεξολογίας στην έκβαση του τοκετού. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Δευτερογενής ανάλυση πιλοτικής τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής τριών βραχιόνων, που διεξήχθη μεταξύ Ιουλίου 2012 και Σεπτεμβρίου 2013. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το τμήμα μητρότητας …