Τυχαιοποιημένη-ελεγχόμενη δοκιμή που μελετά τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

I. Wilkinson, S. Prigmore, C. RaynerΗνωμένο Βασίλειο, 2006Complementary Therapies in Clinical Practice, 2006, 12(2):141-147 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό ότι πολλοί ασθενείς με αποφρακτικές πνευμονοπάθειες χρησιμοποιούν αρκετές Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ). Πρόσφατα υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις ΣΕΘ, μετά την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία της …

Οι επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην κόπωση και την αϋπνία σε ασθενείς με πνευμονοκονίαση ανθρακωρύχων.

Y. Lee, K. SohngΚορέα, 2005Journal of Korean Academy of Nursing, 2005, 35(7):1221-8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην κόπωση και την αϋπνία σε ασθενείς με πνευμονοκονίαση ανθρακωρύχων. ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για ημι-πειραματική μελέτη με σχεδιασμό προελέγχου και μετελέγχου με μη ισοδύναμη ομάδα ελέγχου. Τα υποκείμενα …

Ρινοπλύσεις για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της ιγμορίτιδας.

D.G. Heatley, K.E. McConnell, T.L. Kille, G.E. LeversonΗ.Π.Α., 2001Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 2001, 25(1):44-48 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Να προσδιοριστεί η επίδραση ρινοπλύσεων στα συμπτώματα της ιγμορίτιδας. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ: Συμμετείχαν εκατόν πενήντα ενήλικες με συμπτωματολογία χρόνιας ιγμορίτιδας που εντάχθηκαν σε 1 από τις 3 ομάδες παρέμβασης: ρινοπλύσεις με …