Η δραστηριότητα στον πρωτοταγή σωματοαισθητικό φλοιό που προκαλείται από ρεφλεξολογική διέγερση δεν επηρεάζεται από ψευδείς πληροφορίες: Μελέτη λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

N. Miura, Y. Akitsuki, A. Sekiguchi. R. KawashimaΙαπωνία, 2013BMC Complementary and Alternative Medicine, 2013, 13(1):114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία είναι μια εναλλακτική ιατρική πρακτική που παράγει ευεργετικά αποτελέσματα μέσω πιέσεων σε συγκεκριμένα αντανακλαστικά σημεία. Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε ότι η ρεφλεξολογική διέγερση προκάλεσε φλοιώδη ενεργοποίηση στον σωματοαισθητικό φλοιό που αντιστοιχεί στην …

Μια προτεινόμενη απλουστευτική λύση για την αντιμετώπιση των μεθοδολογικών δυσκολιών που δημιουργούνται στην έρευνα για τη ρεφλεξολογία από την ασυνέπεια μεταξύ των χαρτών ρεφλεξολογίας καθώς και τον ανεπαρκή έλεγχο πειραματικών σφαλμάτων: Έγγραφο συζήτησης.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, S.J. LeslieΗνωμένο Βασίλειο, 2013The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2013, 19(3):232-234 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία είναι μια σύνθετη παρέμβαση μάλαξης, που βασίζεται στην άποψη ότι συγκεκριμένες περιοχές του άκρου πόδα (αντανακλαστικά σημεία) αντιστοιχούν σε μεμονωμένα εσωτερικά όργανα του σώματος. Οι ρεφλεξολόγοι που εκπαιδεύονται στη …

Μη επεμβατικός χαρακτηρισμός ρεφλεξολογικών περιοχών άκρου πόδα με Οπτική Τομογραφία Συνοχής με Πηγή Σάρωσης (SS-OCT) σε ασθενείς με οσφυαλγία.

K. Dalal, D. Elanchezhiyan, R. Das, D. Dalal, R.M. Pandey, S. Chatterjee, A.D. Upadhyay, V. Bharathi Maran, J. ChatterjeeΙνδία, 2013Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Κατά τη διερεύνηση της επιστημονικής βάσης των τεχνικών της ρεφλεξολογίας, είναι καθοριστικής σημασίας η αποσαφήνιση των δερματικών και υποδόριων χαρακτηριστικών των ρεφλεξολογικών περιοχών …

Καρδιαγγειακές επιδράσεις της ρεφλεξολογίας σε υγιή άτομα: Ενδείξεις ειδικής αύξησης της αρτηριακής πίεσης.

Ε. Ruiz Padial, N. Torres López, J. Luna Bujaldón, I. Espadas Villanueva, G. Reyes del PasoΙσπανία, 2012Alternative Medicine Studies, 2012, 2(1):e4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αξιολογεί τις καρδιαγγειακές επιδράσεις της ρεφλεξολογίας σε υγιές δείγμα. Σαράντα ένας συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε μια από τρεις πειραματικές ομάδες: ρεφλεξολογία (n=15), μη-επαγγελματική μάλαξη ποδιών (n=14), και …

Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στο αυτόνομο νευρικό σύστημα σε υγιείς ενήλικες: Μελέτη εφικτότητας.

C. Hughes, S. Krirsnakriengkrai, S. Kumar, S. McDonoughΒ. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2011Alternative Therapies In Health And Medicine, 2011, 17(3):32-37 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έχει διαπιστωθεί ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει το άγχος και το στρες σε διάφορους πληθυσμούς. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αυτή η μείωση πιθανόν να βρίσκεται στη …