Η επίδραση της ρεφλεξολογίας που εφαρμόζεται σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με αίσθημα κόπωσης, πόνο και μυϊκές κράμπες.

G. Özdemir, N. Ovayolu, Ö. OvayoluΤουρκία, 2013International Journal of Nursing Practice, 2013, 19(3):256-273 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην κόπωση, τον πόνο και τις μυϊκές κράμπες ασθενών υπό αιμοκάθαρση. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 80 ασθενείς, 40 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης και 40 …

Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα.

Η.L. Mak, W.C. Cheon, T. Wong, Y.S. Liu, W.M. TongΚίνα, 2007International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 2007, 18(6):653-658 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει αν η ρεφλεξολογία άκρου πόδα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα. Εκατόν εννέα γυναίκες με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του …

Η αγωγή ρεφλεξολογίας παρέχει ανακούφιση από τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

Siev-Ner, D. Gamus, L. Lerner-Geva, A. AchironΙσραήλ, 2003Multiple Sclerosis, 2003, 9(4):356-361 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣκΠ) σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία, κλινική δοκιμή. ΜΕΘΟΔΟΙ: Εβδομήντα ένας ασθενείς με ΣκΠ τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα μελέτης ή ομάδα ελέγχου για να λάβουν αγωγή …

Μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή μέσω σχετιζόμενης με όργανα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα όπως αξιολογούνται με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.

I. Sudmeier, G. Bodner, I. Egger, E. Mur, H. Ulmer, M. HeroldΑυστρία, 1999Forschende Komplementärmedizin, 1999, 6(3):129-134 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρησιμοποιώντας έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler, προσδιορίστηκαν μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, σε μια ελεγχόμενη με εικονική αγωγή (πλασέμπο), διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη. Τριάντα δυο υγιείς νεαροί ενήλικες (17 …