Πιλοτική μελέτη της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς δυσκοιλιότητας σε γυναίκες.

S. Woodward, C. Norton, K. BarriballΗνωμένο Βασίλειο, 2010Complementary Therapies in Clinical Practice, 2010 Feb;16(1):41-6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΙ: Η δυσκοιλιότητα αποτελεί κοινό πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας έως και το 20% του πληθυσμού. Οι ρεφλεξολόγοι ισχυρίζονται ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να είναι ευεργετική στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Ο σκοπός της παρούσας διερευνητικής …

Η ρεφλεξολογία στη διαχείριση της εγκόπρησης και της χρόνιας δυσκοιλιότητας.

E. Bishop, E. McKinnon, E. Weir, D.W. BrownΗνωμένο Βασίλειο, 2003Paediatric Nursing, 2003, 15(3):20-21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εγκόπρηση ή ακράτεια κοπράνων σε παιδιά, είναι ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό φαινόμενο, συνήθως δευτερογενές της χρόνιας δυσκοιλιότητας / κατακράτησης κοπράνων. Η παραδοσιακή αγωγή με υποκλυσμό μπορεί να εντείνει την ψυχολογική δυσφορία των παιδιών. Η παρούσα έρευνα μελετά …

Βρέφη με κολικούς. Μια ετερογενής ομάδα που είναι δυνατό να θεραπευθεί; Θεραπεία μέσω επίσκεψης σε παιδίατρο ακολουθούμενη από μελέτη της επίδρασης της ζωνοθεραπείας σε μη θεραπεύσιμους κολικούς.

O. Bennedbaek, J. Viktor, K. Carlsen, H. Roed, H. Vinding, S. Lundbye-ChristensenΔανία, 2001Ugeskrift For Laeger, 2001, 163(27):3773-8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει κολικούς βρεφών, με συμβατική ιατρική ακολουθούμενη από διερεύνηση της επίδρασης ρεφλεξολογικής αγωγής. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η έρευνα ήταν προοπτική, ακολουθούμενη από …

Επίδραση της αντανακλαστικής ζωνοθεραπείας άκρου πόδα στην αιματική ροή του εντέρου. Μέτρηση με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.

E. Mur, J. Schmidseder, I. Egger, G. Bodner, G. Eibl, F. Hartig, K.P. Pfeiffer, M. HeroldΑυστρία, 2001Forschende Komplementarmedizin und klassische Naturheilkunde, 2001, 8(2):86-89 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η επίδραση στην αιμάτωση των οργάνων θεωρείται ότι αποτελεί πιθανό μηχανισμό δράσης της αντανακλαστικής μάλαξης ζωνών άκρου πόδα (ΑΜΖ). Στη παρούσα μελέτη διερευνήσαμε εάν μπορούν …