Ρεφλεξολογία

Συντάκτης: Σοφία Ραπτοπούλου Η ρεφλεξολογία είναι μια από τις πιο γνωστές και αποδεκτές συμπληρωματικές αγωγές στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Σε σχετική έρευνα [1] για τη χρήση των Συμπληρωματικών Εναλλακτικών Θεραπειών (ΣΕΘ) στην Ελλάδα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται στις πρώτες 6 πιο γνωστές και …

Ορισμός της Ρεφλεξολογίας

Συντάκτες: Λεάνα Κωττάκη, Σοφία Ραπτοπούλου Η ρεφλεξολογία είναι μια συμπληρωματική, δια χειρών αγωγή υγείας η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση αντανακλαστικών σημείων με αντίστοιχες περιοχές και όργανα του σώματος. Εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα σημεία, κυρίως στα πόδια και στα χέρια, μέσω ειδικών πιέσεων και τριβών, ενισχύοντας την ορθή λειτουργία των σχετικών οργάνων …

Μηχανισμός δράσης της ρεφλεξολογίας – Θεωρητικές προσεγγίσεις

Συντάκτης: Σοφία Ραπτοπούλου Παρά την πληθώρα των μαρτυριών αλλά και των στοιχείων και ενδείξεων που προέρχονται από μελέτες και κλινικές δοκιμές, ο ακριβής μηχανισμός δράσης της ρεφλεξολογίας δεν μας είναι ακόμα γνωστός. Αυτό δεν είναι παράδοξο, για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, η ρεφλεξολογία είναι μια σχετικά νέα μέθοδος και δεύτερον, …