29/11/2014 – Παρουσίαση του Ινστιτούτου Μελέτης και Έρευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την ίδρυση του Ινστιτούτου Μελέτης και Έρευνας της Ρεφλεξολογικής Αγωγής (imera) το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο:

• τη μελέτη της αγωγής υγείας που είναι γνωστή ως ρεφλεξολογία ή αντανακλαστική ζωνοθεραπεία,

• τη συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεκμηρίωσης σχετικά με τη ρεφλεξολογία,

• την ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή της.

Βασικός άξονας δράσεων του Ινστιτούτου, είναι η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε όλους τους πολίτες, σε ειδικούς επιστήμονες, σε φορείς αρμόδιους για θέματα υγείας. Είναι πρωταρχικής σημασίας να μειωθεί η άγνοια ή η σύγχυση περί των δυνατοτήτων της ρεφλεξολογίας, να προστατευθούν οι πολίτες από την εσφαλμένη ή/και ελλιπή πληροφόρηση και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αξιοπιστία της μεθόδου.

Κύριο μέλημα του Ινστιτούτου αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης, υποστήριξης και διαρκούς ενημέρωσης των ασκούντων τη ρεφλεξολογία.

Η συνεργασία με φορείς, σωματεία, ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα ακαδημαϊκά και μη, επιστήμονες, ειδικούς, ασκούντες τις ΣΕθ, της Ελλάδας και του διεθνούς χώρου, αποτελεί προτεραιότητα για την εκπλήρωση των στόχων του Ινστιτούτου.

Αναλυτική παρουσίαση των σκοπών και των δράσεων του Ινστιτούτου, καθώς και παρουσίαση της ιστοσελίδας, θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014, ώρα 18.00, Πλάτωνος 5 & Κωνσταντινουπόλεως, Μεταξουργείο, Αθήνα 10441.

Θα είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς να παρευρεθείτε.