Σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της μάλαξης στην πρωτογενή δυσμηνόρροια.

S. Azima, H.R. Bakhshayesh, S. Mousavi, A. Ashrafizaveh
Ιράν, 2015
Biomedical Research, 2015, 26(3):471-476

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πρωτογενής δυσμηνόρροια αποτελεί μια από τις πλέον συχνές διαταραχές γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της θεραπείας μάλαξης στα συνοδά συμπτώματα της πρωτογενούς δυσμηνόρροιας, συγκεκριμένα στην ένταση και την διάρκεια του πόνου καθώς και στα επίπεδα άγχους.

Στην παρούσα ελεγχόμενη κλινική δοκιμή συμμετείχαν 102 φοιτήτριες με πρωτογενή δυσμηνόρροια. Το δείγμα κατανεμήθηκε τυχαία σε ομάδα ρεφλεξολογίας, ομάδα μάλαξης και ομάδα ελέγχου. Στην πρώτη ομάδα εφαρμόσθηκε ρεφλεξολογία διάρκειας 20’ για διάστημα 10 ημερών. Η δεύτερη ομάδα δέχθηκε μάλαξη με αιθέριο έλαιο λεβάντας. Οι παρεμβάσεις εφαρμόσθηκαν και στις δυο ομάδες για διάστημα δυο διαδοχικών εμμηνορρυσιακών κύκλων. Τα επίπεδα του πόνου μετρήθηκαν με την Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS) και τα επίπεδα του άγχους αξιολογήθηκαν με το ερωτηματολόγιο του Spielberg. Επίσης αξιολογήθηκε και η διάρκεια του πόνου. Οι μετρήσεις έγιναν πριν και στο τέλος του δεύτερου και τρίτου εμμηνορρυσιακού κύκλου.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων όσον αφορά την ένταση του πόνου στον δεύτερο και τρίτο μήνα (p>0,001) και η μείωση του πόνου ήταν σημαντικότερη στην ομάδα μάλαξης. Επίσης, στον δεύτερο και τρίτο μήνα παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων όσον αφορά τον μέσο όρο διάρκειας του πόνου (p=0,01). Ωστόσο, αναφορικά με τον μέσο όρο του άγχους δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων. Όμως, η εντός των ομάδων σύγκριση κατέδειξε σημαντική μείωση των επιπέδων άγχους στην ομάδα μάλαξης (p=0,017).

Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, φαίνεται πως η η ρεφλεξολογία και η θεραπεία μάλαξης ήταν αποτελεσματικές στην μείωση μέρους των συμπτωμάτων της δυσμηνόρροιας.

Λέξεις-κλειδιά: μάλαξη, πρωτογενής δυσμηνόρροια, ρεφλεξολογία.


Comparison of the effects of reflexology and massage therapy on primary dysmenorrhea.

S. Azima, H.R. Bakhshayesh, S. Mousavi, A. Ashrafizaveh
Biomedical Research, 2015, 26(3):471-476

ABSTRACT

Primary dysmenorrhea is one of the most prevalent debilitating problems in reproductive ages. This study aimed to compare the effects of reflexology and massage therapy on pain intensity, pain duration, and anxiety level resulting from primary dysmenorrhea.

This controlled clinical trial was conducted on 102 students with primary dysmenorrhea. The samples were randomly divided into reflexology, massage, and control groups. In the first group, reflexology was done 20 min per day for 10 days. Besides, the second group received massage with lavender essence. The interventions were done in both groups for 2 consecutive menstrual cycles. The participants’ pain intensity was measured using Visual Analog Scale (VAS) and their anxiety level was evaluated by Spielberger’s questionnaire. Pain duration was assessed, as well. The measurements were performed before and at the end of the second and third menstrual cycles.

The results showed a significant difference among the three groups regarding pain intensity in the second and third months (P>0.001) and pain reduction was more considerable in the massage group. Also, a significant difference was observed among the three groups concerning the mean of pain duration in the second and third months (P=0.01). However, the three groups were not significantly different with respect to the mean anxiety levels. Yet, within-group comparisons revealed a significant reduction in anxiety level in the massage group (P=0.017).

Based on the study findings, it seems that both reflexology and massage therapy were effective in the reduction of some symptoms of dysmenorrhea.

Keywords: reflexology, massage, primary dysmenorrhea.