Ρεφλεξολογία άκρου πόδα: Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και προοπτικές.

Cai D-C, Chen C-Y, Lo T-Y
Ταϊβάν, 2023
Healthcare 2023, 11, 9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ρεφλεξολογία άκρου πόδα είναι μια μη επεμβατική συμπληρωματική θεραπεία που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο αποδεκτή από τους σύγχρονους ανθρώπους. Για να γίνουν κατανοητές οι ερευνητικές τάσεις και οι προοπτικές της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα τα τελευταία 31 χρόνια, η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε τη βασική συλλογή του Web of Science ως πηγή δεδομένων και δύο εργαλεία οπτικοποίησης, το COOC και το VOSviewer, για να αναλύσει τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τον τομέα της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα από 1991 έως 2021. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύονται στον τομέα της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και τα τρία κορυφαία περιοδικά με τα περισσότερα άρθρα είναι το Complementary Therapies in Clinical Practice, το Therapies in Medicine και το Journal of Alternative and Complementary Medicine. Οι τρεις πρώτοι πιο παραγωγικοί συγγραφείς είναι οι Wyatt, Sikorskii και Victorson, και τα βασικά ιδρύματα στον τομέα της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα είναι το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, το Πανεπιστήμιο Northwestern, το Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης και το Πανεπιστήμιο του Exeter. Έχει διαπιστωθεί ότι η ρεφλεξολογία άκρου πόδα έχει ρυθμιστική επίδραση στο άγχος, την κόπωση και τον καρκίνο και αποτελεί αντικείμενο τρέχουσας και μελλοντικής ερευνητικής μελέτης. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί αυτή τη βιβλιομετρική ανάλυση της βιβλιογραφίας για την ρεφλεξολογία άκρου πόδα με στόχο να παρέχει μια επισκόπηση της πρότερης γνώσης και μια κατευθυντήρια αναφορά για τη σύγχρονη προληπτική ιατρική.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία άκρου πόδα, βιβλιομετρική ανάλυση, προληπτική ιατρική, COOC, VOSviewer


Foot Reflexology: Recent Research Trends and Prospects

Cai D-C, Chen C-Y, Lo T-Y
Healthcare 2023, 11, 9

ABSTRACT

Foot reflexology is a non-invasive complementary therapy that is increasingly being accepted by modern people in recent years. To understand the research trends and prospects of foot reflexology in the past 31 years, this study used the Web of Science core collection as the data source and two visualization tools, COOC and VOSviewer, to analyze the literature related to the field of foot reflexology from 1991 to 2021. This study found that the number of articles published in the field of foot reflexology has been increasing year by year, and the top three journals with the most articles are Complementary Therapies in Clinical Practice, Therapies in Medicine, and the Journal of Alternative and Complementary Medicine. The top three most prolific authors are Wyatt, Sikorskii, and Victorson, and the core institutions in the field of foot reflexology are Michigan State University, Northwestern University, Tehran University of Medical Sciences, and the University of Exeter. Foot reflexology has been shown to have a moderating effect on anxiety, fatigue, and cancer, and is a topic of ongoing and future research. This study uses this bibliometric analysis of foot reflexology literature to provide an overview of prior knowledge and a reference direction for modern preventive medicine.