Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (RCT) που διερευνά την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στη διαχείριση της οσφυαλγίας ή/και του πυελικού πόνου που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.

C. Close, M. Sinclair, J. Mc Cullough
Β. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2016
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2016, 23:117-124

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σημαντικός αριθμός εγκύων γυναικών με οσφυαλγία ή/και πυελικό πόνο κάνουν χρήση αναλγητικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του πόνου, συχνά δίχως συνταγή ιατρού, με δυνητικά αρνητικές συνέπειες. Ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη να βρεθούν αποτελεσματικοί μη φαρμακολογικοί τρόποι αντιμετώπισης του πόνου. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει ενδείξεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση της μη ειδικής οσφυαλγίας. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική τυχαιοποιημένη δοκιμή (RCT) που διερεύνησε τη ρεφλεξολογία όσον αφορά τη διαχείριση της οσφυαλγίας ή/και του πυελικού πόνου που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.

90 πρωτότοκες γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν είτε σε συνήθη φροντίδα είτε σε παρέμβαση με ρεφλεξολογία ή ποδόλουτρο. Το κύριο μέτρο έκβασης ήταν η Οπτική Αναλογική Κλίμακα Πόνου (VAS). Την κλινική δοκιμή ολοκλήρωσαν 64 γυναίκες. Το ποσοστό παραμονής στην ομάδα ρεφλεξολογίας ήταν 80%, στην ομάδα συνήθους αγωγής 83,33% και στην ομάδα ποδόλουτρου 50%. Στην ομάδα ρεφλεξολογίας υπήρξε Κλινικά Σημαντική Μεταβολή όσον αφορά τη συχνότητα του πόνου (1,64 εκ.).

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η διεξαγωγή μιας κλινική δοκιμής σε αυτό τον τομέα είναι εφικτή, όμως το ποδόλουτρο κρίνεται ακατάλληλο ως εικονική αγωγή. Η ρεφλεξολογία δύναται να συνδράμει στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας ή/και του πυελικού πόνου· ωστόσο για επιβεβαίωση κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή μιας πλήρους δοκιμής.

Λέξεις-κλειδιά: εγκυμοσύνη, οσφυαλγία, πυελικός πόνος, ρεφλεξολογία, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.


A pilot randomised controlled trial (RCT) investigating the effectiveness of reflexology for managing pregnancy low back and/or pelvic pain.

C. Close, M. Sinclair, J. Mc Cullough
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2016, 23:117-124

ABSTRACT

Many pregnant women with low back and/or pelvic pain (LBPP) use pain medications to manage this pain, much of which is self-prescribed and potentially harmful. Therefore, there is a need to find effective nonpharmacological treatments for the condition. Reflexology has previously been shown to help nonspecific low back pain. Therefore; a pilot RCT was conducted investigating reflexology in the management of pregnancy-LBPP.

90 primiparous women were randomised to either usual care, a reflexology or footbath intervention. Primary outcome measures were; the Pain Visual Analogue Scale (VAS). 64 women completed the RCT; retention rates for the reflexology group were 80%, usual care group 83.33% and footbath group 50%. The reflexology group demonstrated a Clinically Important Change (CIC) in pain frequency (1.64 cm).

Results indicate it is feasible to conduct an RCT in this area, although a footbath is an unsuitable sham treatment. Reflexology may help manage pregnancy-LBPP; however a fully powered trial is needed to confirm this.

Keywords: reflexology, low back pain, pelvic pain, pregnancy, randomised controlled trial.