Μια προτεινόμενη απλουστευτική λύση για την αντιμετώπιση των μεθοδολογικών δυσκολιών που δημιουργούνται στην έρευνα για τη ρεφλεξολογία από την ασυνέπεια μεταξύ των χαρτών ρεφλεξολογίας καθώς και τον ανεπαρκή έλεγχο πειραματικών σφαλμάτων: Έγγραφο συζήτησης.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, S.J. Leslie
Ηνωμένο Βασίλειο, 2013
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2013, 19(3):232-234

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ρεφλεξολογία είναι μια σύνθετη παρέμβαση μάλαξης, που βασίζεται στην άποψη ότι συγκεκριμένες περιοχές του άκρου πόδα (αντανακλαστικά σημεία) αντιστοιχούν σε μεμονωμένα εσωτερικά όργανα του σώματος. Οι ρεφλεξολόγοι που εκπαιδεύονται στη δημοφιλή μέθοδο ρεφλεξολογίας κατά Ίνγκαμ, ισχυρίζονται ότι η μάλαξη αυτών των σημείων, με τεχνικές μάλαξης που συναντώνται αποκλειστικά στη ρεφλεξολογία, προκαλεί αύξηση της παροχής αίματος στο αντίστοιχο όργανο. Οι ερευνητές στον τομέα της ρεφλεξολογίας βρίσκονται αντιμέτωποι με δυο σημαντικές μεθοδολογικές δυσκολίες που οφείλουν να αντιμετωπιστούν, εάν θέλουμε να αποδειχθεί επιστημονικά μια ειδική, σχετιζόμενη με την αγωγή, αιμοδυναμική επίδραση. Η πρώτη δυσκολία είναι το πρόβλημα των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ρεφλεξολογικών χαρτών του άκρου πόδα. Η δεύτερη είναι το θέμα του ανεπαρκούς ελέγχου πειραματικών σφαλμάτων. Το παρόν άρθρο προτείνει μια πιθανή πειραματική υλοποίηση που, καθώς πιστεύουμε, μπορεί να αντιμετωπίσει και τις δυο δυσκολίες, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί πειραματικά η όποια, οφειλόμενη αποκλειστικά στη ρεφλεξολογία, ειδική αιμοδυναμική επίδραση της αγωγής.


A proposed reductionist solution to address the methodological challenges of inconsistent reflexology maps and poor experimental controls in reflexology research: A discussion paper.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, S.J. Leslie
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2013, 19(3):232-234

ABSTRACT

Reflexology is a complex massage intervention, based on the concept that specific areas of the feet (reflex points) correspond to individual internal organs within the body. Reflexologists trained in the popular Ingham reflexology method claim that massage to these points, using massage techniques unique to reflexology, stimulates an increase in blood supply to the corresponding organ. Reflexology researchers face two key methodological challenges that need to be addressed if a specific treatment-related hemodynamic effect is to be scientifically demonstrated. The first is the problem of inconsistent reflexology foot maps; the second is the issue of poor experimental controls. This article proposes a potential experimental solution that we believe can address both methodological challenges and in doing so, allow any specific hemodynamic treatment effect unique to reflexology to experimentally reveal itself.