Περιγραφή της άσκησης του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου και του πελατολογίου των ρεφλεξολόγων στη Δανία.

Δανία, 1995
L. Launsø
Complementary Therapies in Medicine (1995)3, 206-211

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ρεφλεξολογία αποτελεί την πιο διαδομένη εναλλακτική θεραπεία στη Δανία. Το 1992 πραγματοποιήθηκε στη Δανία μια περιγραφική μελέτη 480 εκπαιδευμένων ρεφλεξολόγων. Από αυτούς, οι 380 (79%) ασκούσαν τη ρεφλεξολογία. Με βάση δύο ερωτηματολόγια, συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος και την πελατεία των ρεφλεξολόγων: η πλειοψηφία των ασκούντων ρεφλεξολογία είναι γυναίκες άνω των 40 ετών, η πλειοψηφία των οποίων εργάζεται στο σπίτι. Οι μισοί από τους ρεφλεξολόγους χρησιμοποιούν αποκλειστικά τη ρεφλεξολογία, ενώ οι άλλοι μισοί συμπληρώνουν τη ρεφλεξολογία με μασάζ, βελονισμό, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική διατροφής και κινησιολογία. Η μελέτη πελατών δείχνει ότι οι περισσότεροι πελάτες είναι γυναίκες και τα πιο συχνά προβλήματα υγείας για τα οποία απευθύνονται σε ρεφλεξολόγο είναι πόνοι στους μύες / σώμα, πόνος στο στομάχι / πεπτικά προβλήματα, άσθμα / βρογχίτιδα / αλλεργίες, πονοκέφαλος / ημικρανία και ορμονικά προβλήματα. Το είκοσι τρία τοις εκατό των πελατών δεν έχουν απευθυνθεί σε γιατρό για το ή τα προβλήματα για το οποία επικοινώνησαν με ρεφλεξολόγο.


A description of reflexology practice and clientele in Denmark.

L. Launsø
Complementary Therapies in Medicine (1995)3, 206-211

SUMMARY

Reflexology is the most frequently used alternative therapy in Denmark. A descriptive study of 480 trained reflexologists was carried out in Denmark in 1992; of this number, 380 (79%) practised reflexology. On the basis of two questionnaires, data were gathered about the reflexologists’ practice and clientele: the majority of the practising reflexologists are women over 40 years old, the majority of whom work at home. Half of the reflexologists use reflexology exclusively, while the other half supplement reflexology with massage, acupuncture, psychotherapy, diet counselling and kinesiology. The client study indicates that most are women and the most frequent health problems addressed to the reflexologists are pain in muscles/body; stomach pain/digestive problems; asthma/bronchitis/allergy; headache/migraine and hormonal problems. Twenty-three per cent of clients have not been treated by a doctor for the problem(s) for which they contacted a reflexologist.