Περίληψη κατευθυντήριων οδηγιών βασισμένων σε ενδείξεις (evidence-based): Συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική στη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Έκθεση της Υποεπιτροπής Ανάπτυξης Κατευθυντήριων Οδηγιών της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

V. Yadav, C. Bever, J. Bowen, A. Bowling, B. Weinstock-Guttman, M. Cameron, D. Bourdette, G.S. Gronseth, P. Narayanaswami
Η.Π.Α., 2014
Neurology, 2014, 82(12):1083-92

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ανάπτυξη συστάσεων βασισμένων σε ενδείξεις για τις συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες (ΣΕΘ) στη σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ).

ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (από το 1970 έως τον Μάρτιο του 2011 και από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2013 αναζήτηση στο MEDLINE), διαβαθμισμένων άρθρων και συνδέσαμε οδηγίες με ενδείξεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Οι ιατροί μπορούν πιθανώς να χορηγούν πόσιμο εκχύλισμα κάνναβης για συμπτώματα σπαστικότητας και πόνου (πλην του κεντρικού νευροπαθητικού πόνου) (Επίπεδο Α). Οι ιατροί μπορούν πιθανώς να χορηγούν τετραϋδροκανναβινόλη για συμπτώματα σπαστικότητας και πόνο (πλην του κεντρικού νευροπαθητικού πόνου) (Επίπεδο Β). Οι θεράποντες ιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν τους ασθενείς ότι οι παραπάνω ουσίες είναι πιθανώς μη αποτελεσματικές όσον αφορά την αντικειμενική σπαστικότητα (βραχυχρόνια) και τον τρόμο (Επίπεδο Β) και πιθανώς αποτελεσματικές στη σπαστικότητα και τον πόνο (μακροπρόθεσμα) (Επίπεδο Γ). Οι ιατροί μπορούν πιθανώς να χορηγούν το στοματικό σπρέι κανναβινοειδών Sativex (nabiximols) για συμπτώματα σπαστικότητας, πόνο και συχνουρία (Επίπεδο Β). Οι ιατροί θα πρέπει να γνωστοποιούν στους ασθενείς ότι οι παραπάνω ουσίες είναι πιθανώς μη αποτελεσματικές όσον αφορά την αντικειμενική σπαστικότητα και την ακράτεια ούρων (Επίπεδο Β). Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν να μην χορηγήσουν τις ουσίες αυτές για τρόμο (Επίπεδο Γ). Οι ιατροί θα μπορούσαν να συμβουλεύουν τους ασθενείς σχετικά με την πιθανή αποτελεσματικότητα της μαγνητοθεραπείας στην κόπωση και την πιθανή αναποτελεσματικότητά της στην κατάθλιψη (Επίπεδο Β). Το ιχθυέλαιο είναι πιθανώς αναποτελεσματικό όσον αφορά υποτροπές, αναπηρία, κόπωση, αλλοιώσεις οφειλόμενες στη μαγνητική τομογραφία καθώς και ποιότητα ζωής. (Επίπεδο Β). Το gingko biloba είναι αναποτελεσματικό όσον αφορά την γνωστική λειτουργία (Επίπεδο Α) και πιθανώς αποτελεσματικό στην κόπωση (Επίπεδο Γ). Η ρεφλεξολογία είναι πιθανώς αποτελεσματική στις παραισθησίες (Επίπεδο Γ). Η αγωγή Cari Loder είναι πιθανώς αναποτελεσματική σε αναπηρία, συμπτώματα, κατάθλιψη και κόπωση (Επίπεδο Γ). Τέλος η θεραπεία με δηλητήριο μέλισσας είναι πιθανώς αναποτελεσματική όσον αφορά υποτροπές, αναπηρία, κόπωση, βαρύτητα / μέγεθος αλλοιώσεων, και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (Επίπεδο Γ). Τα κανναβινοειδή ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες. Όσον αφορά τα τυποποιημένα και μη τυποποιημένα εκχυλίσματα κάνναβης καθώς και τους ελέγχους ποιότητας των ΣΕθ γενικά, οι ιατροί πρέπει να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες ΣΕΘ δεν είναι ρυθμισμένες. Η ασφάλεια/αποτελεσματικότητα άλλων ΣΕΘ και η αλληλεπίδραση ΣΕΘ και θεραπειών που τροποποιούν τη νόσο δεν είναι γνωστές.


Summary of evidence-based guideline: Complementary and alternative medicine in multiple sclerosis.

Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology.

V. Yadav, C. Bever, J. Bowen, A. Bowling, B. Weinstock-Guttman, M. Cameron, D. Bourdette, G.S. Gronseth, P. Narayanaswami
Neurology, 2014, 82(12):1083-92

ABSTRACT

OBJECTIVE: To develop evidence-based recommendations for complementary and alternative medicine (CAM) in multiple sclerosis (MS).

METHODS: We searched the literature (1970–March 2011; March 2011 – September 2013 MEDLINE search), classified articles, and linked recommendations to evidence.

RESULTS AND RECOMMENDATIONS: Clinicians might offer oral cannabis extract for spasticity symptoms and pain (excluding central neuropathic pain) (Level A). Clinicians might offer tetrahydrocannabinol for spasticity symptoms and pain (excluding central neuropathic pain) (Level B). Clinicians should counsel patients that these agents are probably ineffective for objective spasticity (short-term)/tremor (Level B) and possibly effective for spasticity and pain (long-term) (Level C). Clinicians might offer Sativex oromucosal cannabinoid spray (nabiximols) for spasticity symptoms, pain, and urinary frequency (Level B). Clinicians should counsel patients that these agents are probably ineffective for objective spasticity/urinary incontinence (Level B). Clinicians might choose not to offer these agents for tremor (Level C). Clinicians might counsel patients that magnetic therapy is probably effective for fatigue and probably ineffective for depression (Level B); fish oil is probably ineffective for relapses, disability, fatigue, MRI lesions, and quality of life (QOL) (Level B); ginkgo biloba is ineffective for cognition (Level A) and possibly effective for fatigue (Level C); reflexology is possibly effective for paresthesia (Level C); Cari Loder regimen is possibly ineffective for disability, symptoms, depression, and fatigue (Level C); and bee sting therapy is possibly ineffective for relapses, disability, fatigue, lesion burden/volume, and health-related QOL (Level C). Cannabinoids may cause adverse effects. Clinicians should exercise caution regarding standardized vs non-standardized cannabis extracts and overall CAM quality control/nonregulation. Safety/efficacy of other CAM/CAM interaction with MS disease-modifying therapies is unknown.