Σκοπός του ιστότοπου είναι η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση γύρω από τη ρεφλεξολογία σε όλους τους πολίτες, σε ειδικούς επιστήμονες, σε φορείς αρμόδιους για θέματα υγείας. Είναι πρωταρχικής σημασίας να μειωθεί η άγνοια ή η σύγχυση περί των δυνατοτήτων της ρεφλεξολογίας, να προστατευθούν οι πολίτες από την εσφαλμένη ή/και ελλιπή πληροφόρηση και να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αξιοπιστία της μεθόδου.