Κριτική αξιολόγηση της ποιότητας δημοσιευμένων μελετών με θεσπισμένα κριτήρια αναλόγως του ερευνητικού σχεδιασμού της μελέτης

Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής


Σημειώσεις Σεμιναρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης: “Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών και Ασθενών Ατόμων”

 

Προβολή και μεταφόρτωση αρχείου

 

 


Ανακτήθηκε από: http://hdl.handle.net/10795/2236