Ρεφλεξολογία

Συντάκτης: Σοφία Ραπτοπούλου

Η ρεφλεξολογία είναι μια από τις πιο γνωστές και αποδεκτές συμπληρωματικές αγωγές στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη. Σε σχετική έρευνα [1] για τη χρήση των Συμπληρωματικών Εναλλακτικών Θεραπειών (ΣΕΘ) στην Ελλάδα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται στις πρώτες 6 πιο γνωστές και αποδεκτές Συμπληρωματικές Εναλλακτικές Θεραπείες (Complementary Alternative Medicine – CAM). [2]

Βασικός λόγος είναι η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση μιας σειράς δυσλειτουργιών καθώς και του πόνου. Οι διαρκώς αυξανόμενες μαρτυρίες για τη θετική της επίδραση στον οργανισμό, οδήγησαν στην ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας για να μελετηθούν οι επιμέρους επιδράσεις της τόσο στην ποιότητα ζωής του υγιούς πληθυσμού όσο και σε χρόνιες και μη παθήσεις, στον χρόνιο και οξύ πόνο και στη γενικότερη ποιότητα ζωής των πασχόντων.


[1] Holistic Life, 2009
[2] HLSC, 2000 House of Lords Select Committee on Science and Technology. Complementary and alternative therapies. HMSO, London, p. 45