Περιγραφή της άσκησης του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου και του πελατολογίου των ρεφλεξολόγων στη Δανία.

Δανία, 1995L. LaunsøComplementary Therapies in Medicine (1995)3, 206-211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία αποτελεί την πιο διαδομένη εναλλακτική θεραπεία στη Δανία. Το 1992 πραγματοποιήθηκε στη Δανία μια περιγραφική μελέτη 480 εκπαιδευμένων ρεφλεξολόγων. Από αυτούς, οι 380 (79%) ασκούσαν τη ρεφλεξολογία. Με βάση δύο ερωτηματολόγια, συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος …