Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων, την αρτηριακή πίεση και την φλεβοκομβική αρρυθμία.

B.S.M. FrankelΗνωμένο Βασίλειο, 1997Complementary Therapies in Medicine, June 1997, 5(2):80-84 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο στόχος της παρούσας πιλοτικής μελέτης είναι να προσδιορίσει εάν η ρεφλεξολογία και η μάλαξη άκρου πόδα επηρεάζουν την φυσιολογία, πραγματοποιώντας μετρήσεις της ευαισθησίας των τασεϋποδοχέων δια της φάσης 4 του χειρισμού Valsalva, της αρτηριακής πίεσης και της φλεβοκομβικής …

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας.

D. BottingΗνωμένο Βασίλειο, 1997Complementary Therapies in Nursing & Midwifery (1997)3:123-130 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ενδιαφέρον του κοινού για τις συμπληρωματικές θεραπείες αυξάνεται διαρκώς και πολλές νοσηλεύτριες και μαίες ενσωματώνουν συμπληρωματικές θεραπείες, όπως ρεφλεξολογία, αρωματοθεραπεία και μάλαξη, στην κλινική τους πρακτική. Ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη χρήση αυτών των θεραπειών, εφόσον η …