Μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή μέσω σχετιζόμενης με όργανα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα όπως αξιολογούνται με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.

I. Sudmeier, G. Bodner, I. Egger, E. Mur, H. Ulmer, M. HeroldΑυστρία, 1999Forschende Komplementärmedizin, 1999, 6(3):129-134 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρησιμοποιώντας έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler, προσδιορίστηκαν μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, σε μια ελεγχόμενη με εικονική αγωγή (πλασέμπο), διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη. Τριάντα δυο υγιείς νεαροί ενήλικες (17 …

Διερευνητική μελέτη της ρεφλεξολογικής αγωγής για κεφαλαλγία.

L. Launsø, E. Brendstrup, S. ArnbergΔανία 1999Alternative Therapies in Health and Medicine, 1999, 5(3):57-65 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η κεφαλαλγία είναι το σύμπτωμα που αναφέρουν πιο συχνά οι ενήλικες Δανοί και έρευνες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν ποσοστά επιπολασμού ημικρανίας παρόμοια με αυτά της Δανίας. ΣΤΟΧΟΣ: Κατά την χρονική περίοδο 1993-1994 διεξήχθη μια …