Βρέφη με κολικούς. Μια ετερογενής ομάδα που είναι δυνατό να θεραπευθεί; Θεραπεία μέσω επίσκεψης σε παιδίατρο ακολουθούμενη από μελέτη της επίδρασης της ζωνοθεραπείας σε μη θεραπεύσιμους κολικούς.

O. Bennedbaek, J. Viktor, K. Carlsen, H. Roed, H. Vinding, S. Lundbye-ChristensenΔανία, 2001Ugeskrift For Laeger, 2001, 163(27):3773-8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει κολικούς βρεφών, με συμβατική ιατρική ακολουθούμενη από διερεύνηση της επίδρασης ρεφλεξολογικής αγωγής. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η έρευνα ήταν προοπτική, ακολουθούμενη από …

Επίδραση της αντανακλαστικής ζωνοθεραπείας άκρου πόδα στην αιματική ροή του εντέρου. Μέτρηση με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.

E. Mur, J. Schmidseder, I. Egger, G. Bodner, G. Eibl, F. Hartig, K.P. Pfeiffer, M. HeroldΑυστρία, 2001Forschende Komplementarmedizin und klassische Naturheilkunde, 2001, 8(2):86-89 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η επίδραση στην αιμάτωση των οργάνων θεωρείται ότι αποτελεί πιθανό μηχανισμό δράσης της αντανακλαστικής μάλαξης ζωνών άκρου πόδα (ΑΜΖ). Στη παρούσα μελέτη διερευνήσαμε εάν μπορούν …

Ρινοπλύσεις για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της ιγμορίτιδας.

D.G. Heatley, K.E. McConnell, T.L. Kille, G.E. LeversonΗ.Π.Α., 2001Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 2001, 25(1):44-48 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Να προσδιοριστεί η επίδραση ρινοπλύσεων στα συμπτώματα της ιγμορίτιδας. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ: Συμμετείχαν εκατόν πενήντα ενήλικες με συμπτωματολογία χρόνιας ιγμορίτιδας που εντάχθηκαν σε 1 από τις 3 ομάδες παρέμβασης: ρινοπλύσεις με …