Αξιολόγηση υπηρεσίας ρεφλεξολογίας σε μονάδα παρηγορητικής αγωγής: Ποιοτικός έλεγχος των αντιλήψεων των ασθενών.

M. Gambles, M. Crooke, S. Wilkinson S.Ηνωμένο Βασίλειο, 2002European Journal of Oncology Nursing, 2002, 6(1):37-44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην παρηγορητική φροντίδα, στην προσπάθεια να βελτιωθεί η συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική υγεία ασθενών, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Η σημασία του να αναζητάται …

Επίδραση της ρεφλεξολογίας στα ζωτικά σημεία, την κόπωση και την ψυχική διάθεση σε ογκολογικούς ασθενείς υπό χημειοθεραπεία.

J-S Won, I-S Jeong, J-S Kim, K-S KimΚορέα 2002Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing, 2002, 9(1):16-26 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας στα ζωτικά σημεία, τη γενική κόπωση, την ψυχική διάθεση και το αίσθημα κόπωσης στα πόδια σε ογκολογικούς ασθενείς …