Επίδραση της ρεφλεξολογικής διέγερσης στην μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού.

P. Joseph, U.R. Acharya, C. Kok Poo, J. Chee, L. Choo Min, S.S. Iyengar, H. WeiΣιγκαπούρη, Η.Π.Α., 2003ITBM-RBM, 2004, 25(1):40-45 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάλυση της διακύμανσης του καρδιακού ρυθμού (ΔΚΡ) έχει καταστεί δημοφιλές μη επεμβατικό εργαλείο για την αξιολόγηση της δραστηριότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ). Η ανάλυση της ΔΚΡ βασίζεται …

Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στον πόνο σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο.

N. Stephenson, J. Dalton, J. CarlsonΗ.Π.Α., 2003Applied Nursing Research, 2003, 16(4):284-286 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τριάντα έξι ογκολογικοί ασθενείς συμμετείχαν σε αυτή την τρίτη πιλοτική έρευνα με στόχο την διερεύνηση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, κατά την οποία υπολογίστηκε η ισοαναλγητική δοσολογία οπιοειδών. Η ρεφλεξολογία άκρου πόδα είχε μια άμεση, θετική επίδραση …

Η αγωγή ρεφλεξολογίας παρέχει ανακούφιση από τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

Siev-Ner, D. Gamus, L. Lerner-Geva, A. AchironΙσραήλ, 2003Multiple Sclerosis, 2003, 9(4):356-361 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣκΠ) σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία, κλινική δοκιμή. ΜΕΘΟΔΟΙ: Εβδομήντα ένας ασθενείς με ΣκΠ τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα μελέτης ή ομάδα ελέγχου για να λάβουν αγωγή …

Η ρεφλεξολογία στη διαχείριση της εγκόπρησης και της χρόνιας δυσκοιλιότητας.

E. Bishop, E. McKinnon, E. Weir, D.W. BrownΗνωμένο Βασίλειο, 2003Paediatric Nursing, 2003, 15(3):20-21 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εγκόπρηση ή ακράτεια κοπράνων σε παιδιά, είναι ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό φαινόμενο, συνήθως δευτερογενές της χρόνιας δυσκοιλιότητας / κατακράτησης κοπράνων. Η παραδοσιακή αγωγή με υποκλυσμό μπορεί να εντείνει την ψυχολογική δυσφορία των παιδιών. Η παρούσα έρευνα μελετά …

Μελέτη συσχετισμού της συμβατικής ιατρικής διάγνωσης και της διάγνωσης μέσω ρεφλεξολογίας (μη συμβατικής).

I. Raz, Y. Rosengarten, R. CarassoΙσραήλ, 2003Harefuah, 2003, 142(8-9):600-605+646 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία αποτελεί μη συμβατική μέθοδο για διάγνωση και αντιμετώπιση σωματικών και ιατρικών προβλημάτων μέσω αγγίγματος ή άσκησης πίεσης σε συγκεκριμένες περιοχές της επιφάνειας του άκρου πόδα. Η μέθοδος της ρεφλεξολογίας βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα όργανα του σώματος …