Αξιολόγηση του άγχους, της κορτιζόλης σιέλου και της έκκρισης μελατονίνης κατόπιν ρεφλεξολογικής αγωγής: Πιλοτική μελέτη σε υγιή άτομα.

A. McVicar, C. Greenwood, F. Fewell, V. D’Arcy, S. Chandrasekharan, L.C. AlldridgeΗνωμένο Βασίλειο, 2007Complementary Therapies in Clinical Practice, 2007, 13(3):137-145 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας πιλοτικής μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της κατάλληλης μεθοδολογίας για να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της ρεφλεξολογίας σε χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς εθελοντές ούτως …

Ρεφλεξολογία από συνοδό: Επιδράσεις στον καρκινικό πόνο και στο άγχος.

N. Stephenson, M. Swanson, J. Dalton, F.J. Keefe, M. EngelkeΗ.Π.Α., 2007Oncology Nursing Forum, 2007, 34(1):127-132 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΣ: Η σύγκριση των επιδράσεις της ρεφλεξολογίας που εφαρμόζεται από συνοδό και της συνήθους φροντίδας συν προσοχής, στα αυτοεκτιμούμενα επίπεδα πόνου και άγχους. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Ο πειραματικός με προέλεγχο και μετέλεγχο σχεδιασμός περιελάμβανε …

Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα.

Η.L. Mak, W.C. Cheon, T. Wong, Y.S. Liu, W.M. TongΚίνα, 2007International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 2007, 18(6):653-658 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει αν η ρεφλεξολογία άκρου πόδα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα. Εκατόν εννέα γυναίκες με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του …