Η κλινική αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας σε ανοϊκούς τροφίμους γηροκομείου.

N. Hodgson, S. AndersenΗ.Π.Α, 2008Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2008, 14(3):269-275 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η παρούσα πειραματική, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, διασταυρούμενη μελέτη σε τροφίμους γηροκομείου, εξέτασε την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας σε άτομα με ήπιο έως μέτριο βαθμό άνοιας. Συγκεκριμένα η μελέτη εξέτασε εάν μια εβδομαδιαία παρέμβαση ρεφλεξολογίας θα συνέβαλε στη …

Ρεφλεξολογία στη διαχείριση της οσφυαλγίας: 
Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

F. Quinn, C. Hughes, G. BaxterΗνωμένο Βασίλειο, 2008Complementary Therapies in Medicine, 2008, 16(1):3-8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε ως πιλοτική μελέτη για μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμμετείχαν άτομα με μη ειδική οσφυαλγία και εντάχθηκαν …

Ρεφλεξολογική αγωγή σε ασθενείς με ακρωτηριασμό κάτω άκρου και πόνο φάντασμα – Διερευνητική πιλοτική μελέτη.

C. Brown, C. LidoΗνωμένο Βασίλειο, 2008Complementary Therapies in Clinical Practice, 2008, 14(2):124-131 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΙ: Στόχοι της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η πιθανότητα της χρήσης της ρεφλεξολογίας ως μη επεμβατικής μεθόδου για την ανακούφιση από πόνο φάντασμα και να βοηθήσει τους ασθενείς να διατηρήσουν τα όποια θετικά αποτελέσματα μέσω αυτοθεραπείας. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: …

Σωματοτοπικές σχέσεις μεταξύ δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού και αντανακλαστικών σημείων στη ρεφλεξολογία: Μελέτη Λειτουργικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού.

T. Nakamaru, N. Miura, A. Fukushima, R. KawashimaΙαπωνία, 2008Neuroscience Letters, 2008, 448(1):6-9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάσαμε την σωματοτοπική σχέση μεταξύ της δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού και της αισθητηριακής διέγερσης αντανακλαστικών σημείων της ρεφλεξολογίας, χρησιμοποιώντας Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI). Κατά τη διάρκεια του πειράματος διεγέρθηκαν τρία αντανακλαστικά στον άκρο πόδα τα οποία …