Επίδραση νοσηλευτικών παρεμβάσεων με χρήση ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Μανσούρα – Προκαταρκτικά αποτελέσματα.

K. Elshamy, E. ElsafetyΑίγυπτος, 2011Medical Journal of Cairo University, 2011, 79(2):193-202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών. Διεξήχθη μια ημι-πειραματική μελέτη στην οποία συμμετείχαν υπερτασικοί ασθενείς που επιλέχθησαν από το υλικό των εξωτερικών …

Ρεφλεξολογία: Επικαιροποίηση συστηματικής ανασκόπησης τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών.

E. Ernst, P. Posadzki, M.S. LeeΗνωμένο Βασίλειο, 2011Maturitas, 2011, 68(2):116-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία είναι μια δημοφιλής μορφή συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής (ΣΕΙ). Σκοπός της παρούσας επικαιροποίησης είναι η κριτική αξιολόγηση των ενδείξεων υπέρ ή κατά της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας σε ασθενείς που πάσχουν από οποιοδήποτε είδος ασθένειας. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε …

Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου και στη διάρκεια του τοκετού σε πρωτότοκες.

M. Dolatian, A. Hasanpour, S. Montazeri, R. Heshmat, H. Alavi MajdΙράν, 2011Iranian Red Crescent Medical Journal, 2011, 13(7):475-479 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία είναι μια αρχαία, ήπια και μη επεμβατική τεχνική, που χρησιμοποιείται ευρέως ως μια εκ των μη φαρμακευτικών μεθόδων για την ανακούφιση του πόνου. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας …

Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στο αυτόνομο νευρικό σύστημα σε υγιείς ενήλικες: Μελέτη εφικτότητας.

C. Hughes, S. Krirsnakriengkrai, S. Kumar, S. McDonoughΒ. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2011Alternative Therapies In Health And Medicine, 2011, 17(3):32-37 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έχει διαπιστωθεί ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει το άγχος και το στρες σε διάφορους πληθυσμούς. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αυτή η μείωση πιθανόν να βρίσκεται στη …

Μη επεμβατικές και μη φαρμακολογικές μέθοδοι ανακούφισης του νευροπαθητικού πόνου.

B. Σούλια, M. ΓιαννακοπούλουΕλλάδα, 2011Νοσηλευτική, 2011, 50(2):147-162 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δυσκολία ανακούφισης του νευροπαθητικού πόνου εγείρει την ανάγκη εύρεσης και εφαρμογής μεθόδων που δρουν αναλγητικά με μη επεμβατικό και μη φαρμακολογικό τρόπο και οι οποίες συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις ήδη υπάρχουσες. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μη επεμβατικών και …