Διερευνητική μελέτη σχετικά με την επίδραση της ρεφλεξολογίας στον ουδό του πόνου και στην ανοχή, με πείραμα πάγου-πόνου και έλεγχο μέσω εικονικού TENS.

C. Samuel, I. EbenezerΗνωμένο Βασίλειο, 2013Complementary Therapies in Clinical Practice, 2013, 19(2):57-62 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στον τεχνητό οξύ πόνο που προκαλείται σε υγιή άτομα, χρησιμοποιώντας, ως έλεγχο, εικονικό TENS. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Πραγματοποιήθηκε πείραμα πάγου-πόνου κατά το οποίο ζητήθηκε από εθελοντές (n=15, 11 γυναίκες και 4 άνδρες με …

Η δραστηριότητα στον πρωτοταγή σωματοαισθητικό φλοιό που προκαλείται από ρεφλεξολογική διέγερση δεν επηρεάζεται από ψευδείς πληροφορίες: Μελέτη λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

N. Miura, Y. Akitsuki, A. Sekiguchi. R. KawashimaΙαπωνία, 2013BMC Complementary and Alternative Medicine, 2013, 13(1):114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία είναι μια εναλλακτική ιατρική πρακτική που παράγει ευεργετικά αποτελέσματα μέσω πιέσεων σε συγκεκριμένα αντανακλαστικά σημεία. Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε ότι η ρεφλεξολογική διέγερση προκάλεσε φλοιώδη ενεργοποίηση στον σωματοαισθητικό φλοιό που αντιστοιχεί στην …

Επίδραση της ζωνοθεραπείας άκρου πόδα στην ένταση των συμπτωμάτων του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου σε σπουδάστριες που διαμένουν σε ξενώνες θηλέων στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης, 2010.

H. Dastegheib Shirazi, F. Sehhatie, M. Ghojazade, M. Kamali FardΙράν, 2013Medical Sciences Journal of Islamic Azad University, 2013, 23(2):134-139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο είναι μια συχνή πάθηση στις γυναίκες. Λόγω της αγνώστου αιτιολογίας του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ιατρικές αγωγές και κλινικές δοκιμές με σκοπό την θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη …

Η επίδραση της ρεφλεξολογίας που εφαρμόζεται σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με αίσθημα κόπωσης, πόνο και μυϊκές κράμπες.

G. Özdemir, N. Ovayolu, Ö. OvayoluΤουρκία, 2013International Journal of Nursing Practice, 2013, 19(3):256-273 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην κόπωση, τον πόνο και τις μυϊκές κράμπες ασθενών υπό αιμοκάθαρση. Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 80 ασθενείς, 40 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης και 40 …

Μια προτεινόμενη απλουστευτική λύση για την αντιμετώπιση των μεθοδολογικών δυσκολιών που δημιουργούνται στην έρευνα για τη ρεφλεξολογία από την ασυνέπεια μεταξύ των χαρτών ρεφλεξολογίας καθώς και τον ανεπαρκή έλεγχο πειραματικών σφαλμάτων: Έγγραφο συζήτησης.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, S.J. LeslieΗνωμένο Βασίλειο, 2013The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2013, 19(3):232-234 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία είναι μια σύνθετη παρέμβαση μάλαξης, που βασίζεται στην άποψη ότι συγκεκριμένες περιοχές του άκρου πόδα (αντανακλαστικά σημεία) αντιστοιχούν σε μεμονωμένα εσωτερικά όργανα του σώματος. Οι ρεφλεξολόγοι που εκπαιδεύονται στη …