Οι επιπτώσεις της ρεφλεξολογίας χειρός στον πόνο, το άγχος και το αίσθημα ικανοποίησης, κατά τη διάρκεια ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης με τοπική αναισθησία: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

B. F. Hudson, J. Davidson, M. S. WhiteleyΗνωμένο Βασίλειο, 2015International Journal of Nursing Studies, 2015, 52:1789–1797 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα αυξημένα επίπεδα άγχους ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης συνδέονται με μη ικανοποιητική έκβαση της παρέμβασης. Η ρεφλεξολογία έχει αναφερθεί ως αποτελεσματική, όσον αφορά την μείωση του προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού άγχους, …

Σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της μάλαξης στην πρωτογενή δυσμηνόρροια.

S. Azima, H.R. Bakhshayesh, S. Mousavi, A. AshrafizavehΙράν, 2015Biomedical Research, 2015, 26(3):471-476 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρωτογενής δυσμηνόρροια αποτελεί μια από τις πλέον συχνές διαταραχές γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της θεραπείας μάλαξης στα συνοδά συμπτώματα της πρωτογενούς δυσμηνόρροιας, συγκεκριμένα …

Ρεφλεξολογία άκρου πόδα για βλάβες κάτω άκρων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: Τυχαιοποιημένη δοκιμή.

N. da Silva, E. Chaves, E. de Carvalho et alΒραζιλία, 2015Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2015, 23(4): 603–610 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Nα αξιολογηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογία άκρου πόδα σε βλάβες των κάτω άκρων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, τυφλή κλινική δοκιμή. Το δείγμα …