Πιλοτική έρευνα που διερευνά τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας στη δυσανεξία στο κρύο.

W. Zhang, S. Takahashi, T. Miki, H. Fujieda, T. IshidaΙαπωνία, 2010Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 2010, 3(1):43-48 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δυσανεξία στο κρύο ορίζεται ως αδυναμία να αντέξει το άτομο χαμηλές θερμοκρασίες και συνοδεύεται από συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ενοχλήσεις στους ώμους, ζάλη και ταχυκαρδίες. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με στόχο να εξετάσει …

Επίδραση της αντανακλαστικής ζωνοθεραπείας άκρου πόδα στην αιματική ροή του εντέρου. Μέτρηση με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.

E. Mur, J. Schmidseder, I. Egger, G. Bodner, G. Eibl, F. Hartig, K.P. Pfeiffer, M. HeroldΑυστρία, 2001Forschende Komplementarmedizin und klassische Naturheilkunde, 2001, 8(2):86-89 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η επίδραση στην αιμάτωση των οργάνων θεωρείται ότι αποτελεί πιθανό μηχανισμό δράσης της αντανακλαστικής μάλαξης ζωνών άκρου πόδα (ΑΜΖ). Στη παρούσα μελέτη διερευνήσαμε εάν μπορούν …

Μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή μέσω σχετιζόμενης με όργανα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα όπως αξιολογούνται με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.

I. Sudmeier, G. Bodner, I. Egger, E. Mur, H. Ulmer, M. HeroldΑυστρία, 1999Forschende Komplementärmedizin, 1999, 6(3):129-134 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρησιμοποιώντας έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler, προσδιορίστηκαν μεταβολές στη νεφρική αιματική ροή κατά τη διάρκεια ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, σε μια ελεγχόμενη με εικονική αγωγή (πλασέμπο), διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη. Τριάντα δυο υγιείς νεαροί ενήλικες (17 …