Ρεφλεξολογική αγωγή σε ασθενείς με ακρωτηριασμό κάτω άκρου και πόνο φάντασμα – Διερευνητική πιλοτική μελέτη.

C. Brown, C. LidoΗνωμένο Βασίλειο, 2008Complementary Therapies in Clinical Practice, 2008, 14(2):124-131 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΙ: Στόχοι της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η πιθανότητα της χρήσης της ρεφλεξολογίας ως μη επεμβατικής μεθόδου για την ανακούφιση από πόνο φάντασμα και να βοηθήσει τους ασθενείς να διατηρήσουν τα όποια θετικά αποτελέσματα μέσω αυτοθεραπείας. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: …