Η κλινική αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας σε ανοϊκούς τροφίμους γηροκομείου.

N. Hodgson, S. AndersenΗ.Π.Α, 2008Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2008, 14(3):269-275 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η παρούσα πειραματική, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, διασταυρούμενη μελέτη σε τροφίμους γηροκομείου, εξέτασε την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας σε άτομα με ήπιο έως μέτριο βαθμό άνοιας. Συγκεκριμένα η μελέτη εξέτασε εάν μια εβδομαδιαία παρέμβαση ρεφλεξολογίας θα συνέβαλε στη …