Η ρεφλεξολογία δεν έχει άμεση αιμοδυναμική επίδραση σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια: Διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, K. Howie, S.J. LeslieΗνωμένο Βασίλειο, 2013Complementary Therapies in Clinical Practice, 2013, 19:133-138 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΙ: Η παρούσα μελέτη μέτρησε τα αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας σε δώδεκα ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που δεν γνώριζαν τι είναι η ρεφλεξολογία, χρησιμοποιώντας ελεγχόμενο με εικονική θεραπεία, διπλά τυφλό τυχαιοποιημένο …

Έκβαση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής: Δοκιμή ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

G. Wyatt, A. Sikorskii, M.H. Rahbar, D. Victorson, M. YouΗΠΑ, 2012Oncology Nursing Forum, 2012, 39(6):568-577 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας, μιας συμπληρωματικής θεραπείας που εφαρμόζει πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές του άκρου πόδα. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Διαμήκης, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Δεκατρείς δημοτικές ογκολογικές κλινικές σε όλες …