Πιλοτική μελέτη επισημαίνει ότι η ρεφλεξολογία έχει επίδραση σε γυναίκες που πάσχουν από πολυκυστικές ωοθήκες και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

L. SchumannΔανία, 2005http://www.reflexology.ie/index.php/pcos-and-reflexology ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το 20-25% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία πάσχουν από ΠΩ (πολυκυστικές ωοθήκες). Αν οι ΠΩ συνοδεύονται από συμπτώματα όπως ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση, ανωορρηξία, υπογονιμότητα, ακμή και αύξηση της τριχοφυΐας στο πρόσωπο και στο σώμα, η γυναίκα διαγιγνώσκεται με ΣΠΩ (σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών). Μία στις επτά …

Βρέφη με κολικούς. Μια ετερογενής ομάδα που είναι δυνατό να θεραπευθεί; Θεραπεία μέσω επίσκεψης σε παιδίατρο ακολουθούμενη από μελέτη της επίδρασης της ζωνοθεραπείας σε μη θεραπεύσιμους κολικούς.

O. Bennedbaek, J. Viktor, K. Carlsen, H. Roed, H. Vinding, S. Lundbye-ChristensenΔανία, 2001Ugeskrift For Laeger, 2001, 163(27):3773-8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει κολικούς βρεφών, με συμβατική ιατρική ακολουθούμενη από διερεύνηση της επίδρασης ρεφλεξολογικής αγωγής. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η έρευνα ήταν προοπτική, ακολουθούμενη από …

Διερευνητική μελέτη της ρεφλεξολογικής αγωγής για κεφαλαλγία.

L. Launsø, E. Brendstrup, S. ArnbergΔανία 1999Alternative Therapies in Health and Medicine, 1999, 5(3):57-65 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η κεφαλαλγία είναι το σύμπτωμα που αναφέρουν πιο συχνά οι ενήλικες Δανοί και έρευνες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν ποσοστά επιπολασμού ημικρανίας παρόμοια με αυτά της Δανίας. ΣΤΟΧΟΣ: Κατά την χρονική περίοδο 1993-1994 διεξήχθη μια …

Περιγραφή της άσκησης του επαγγέλματος του ρεφλεξολόγου και του πελατολογίου των ρεφλεξολόγων στη Δανία.

Δανία, 1995L. LaunsøComplementary Therapies in Medicine (1995)3, 206-211 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία αποτελεί την πιο διαδομένη εναλλακτική θεραπεία στη Δανία. Το 1992 πραγματοποιήθηκε στη Δανία μια περιγραφική μελέτη 480 εκπαιδευμένων ρεφλεξολόγων. Από αυτούς, οι 380 (79%) ασκούσαν τη ρεφλεξολογία. Με βάση δύο ερωτηματολόγια, συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος …