Μη επεμβατικές και μη φαρμακολογικές μέθοδοι ανακούφισης του νευροπαθητικού πόνου.

B. Σούλια, M. ΓιαννακοπούλουΕλλάδα, 2011Νοσηλευτική, 2011, 50(2):147-162 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δυσκολία ανακούφισης του νευροπαθητικού πόνου εγείρει την ανάγκη εύρεσης και εφαρμογής μεθόδων που δρουν αναλγητικά με μη επεμβατικό και μη φαρμακολογικό τρόπο και οι οποίες συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις ήδη υπάρχουσες. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μη επεμβατικών και …