Ο ρόλος της ρεφλεξολογίας και των αντιεπιληπτικών φαρμάκων στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας – τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

K. Dalal, E. Devarajan, R.M. Pandey, V. Subbiah, M. TripathiΙνδία, 2013Forschende Komplementärmedizin, 2013, 20(2):104-111 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης παράλληλης ελεγχόμενης δοκιμής που διεξήχθη για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογικής αγωγής στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας. ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που δεν …