Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων, την αρτηριακή πίεση και την φλεβοκομβική αρρυθμία.

B.S.M. FrankelΗνωμένο Βασίλειο, 1997Complementary Therapies in Medicine, June 1997, 5(2):80-84 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο στόχος της παρούσας πιλοτικής μελέτης είναι να προσδιορίσει εάν η ρεφλεξολογία και η μάλαξη άκρου πόδα επηρεάζουν την φυσιολογία, πραγματοποιώντας μετρήσεις της ευαισθησίας των τασεϋποδοχέων δια της φάσης 4 του χειρισμού Valsalva, της αρτηριακής πίεσης και της φλεβοκομβικής …