Η δραστηριότητα στον πρωτοταγή σωματοαισθητικό φλοιό που προκαλείται από ρεφλεξολογική διέγερση δεν επηρεάζεται από ψευδείς πληροφορίες: Μελέτη λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

N. Miura, Y. Akitsuki, A. Sekiguchi. R. KawashimaΙαπωνία, 2013BMC Complementary and Alternative Medicine, 2013, 13(1):114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία είναι μια εναλλακτική ιατρική πρακτική που παράγει ευεργετικά αποτελέσματα μέσω πιέσεων σε συγκεκριμένα αντανακλαστικά σημεία. Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε ότι η ρεφλεξολογική διέγερση προκάλεσε φλοιώδη ενεργοποίηση στον σωματοαισθητικό φλοιό που αντιστοιχεί στην …

Πιλοτική έρευνα που διερευνά τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας στη δυσανεξία στο κρύο.

W. Zhang, S. Takahashi, T. Miki, H. Fujieda, T. IshidaΙαπωνία, 2010Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 2010, 3(1):43-48 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δυσανεξία στο κρύο ορίζεται ως αδυναμία να αντέξει το άτομο χαμηλές θερμοκρασίες και συνοδεύεται από συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ενοχλήσεις στους ώμους, ζάλη και ταχυκαρδίες. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με στόχο να εξετάσει …

Σωματοτοπικές σχέσεις μεταξύ δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού και αντανακλαστικών σημείων στη ρεφλεξολογία: Μελέτη Λειτουργικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού.

T. Nakamaru, N. Miura, A. Fukushima, R. KawashimaΙαπωνία, 2008Neuroscience Letters, 2008, 448(1):6-9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάσαμε την σωματοτοπική σχέση μεταξύ της δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού και της αισθητηριακής διέγερσης αντανακλαστικών σημείων της ρεφλεξολογίας, χρησιμοποιώντας Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI). Κατά τη διάρκεια του πειράματος διεγέρθηκαν τρία αντανακλαστικά στον άκρο πόδα τα οποία …