Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στη διαχείριση ασθενών με διαβητική νευροπάθεια: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή.

K. Dalal, V. Bharathi Maran, R.M. Pandey, M. TripathiΙνδία, 2014Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2014 (2014), Article ID 843036, 11 pages ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η περιορισμένη χρήση των υφιστάμενων φαρμακευτικών αγωγών, οι οποίες δεν φαίνεται να αποτελούν ικανή αγωγή κατά της διαβητικής νευροπάθειας, οδηγεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας συμπληρωματικής …

Μη επεμβατικός χαρακτηρισμός ρεφλεξολογικών περιοχών άκρου πόδα με Οπτική Τομογραφία Συνοχής με Πηγή Σάρωσης (SS-OCT) σε ασθενείς με οσφυαλγία.

K. Dalal, D. Elanchezhiyan, R. Das, D. Dalal, R.M. Pandey, S. Chatterjee, A.D. Upadhyay, V. Bharathi Maran, J. ChatterjeeΙνδία, 2013Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Κατά τη διερεύνηση της επιστημονικής βάσης των τεχνικών της ρεφλεξολογίας, είναι καθοριστικής σημασίας η αποσαφήνιση των δερματικών και υποδόριων χαρακτηριστικών των ρεφλεξολογικών περιοχών …

Ο ρόλος της ρεφλεξολογίας και των αντιεπιληπτικών φαρμάκων στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας – τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

K. Dalal, E. Devarajan, R.M. Pandey, V. Subbiah, M. TripathiΙνδία, 2013Forschende Komplementärmedizin, 2013, 20(2):104-111 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης παράλληλης ελεγχόμενης δοκιμής που διεξήχθη για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογικής αγωγής στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας. ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που δεν …

Επίδραση ‘μάλαξης άκρου πόδα και ρεφλεξολογίας’ στις φυσιολογικές παραμέτρους βαρέως πασχόντων ασθενών.

J. Kaur, S. Kaur, N. BhardwajΙνδία, 2012Nursing and Midwifery Research Journal, 2012, 8(3):223-233 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ‘μάλαξη άκρου πόδα και ρεφλεξολογία’ αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους συμπληρωματικών θεραπειών. Η θεραπεία μάλαξης και η ρεφλεξολογία αποτελούν δια χειρών θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να υποβοηθήσουν την ίαση, την βελτίωση της υγείας …

Η ρεφλεξολογία μειώνει τις απαιτήσεις σε παυσίπονα και την ποσότητα αυτών μετά από γενική χειρουργική επέμβαση.

S. Choudhary, G. Kumar, K. SinghΙνδία, 2006Reflexology Across America, Spring 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας σε ασθενείς της γενικής χειρουργικής με μετεγχειρητικό πόνο. ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξήντα ενήλικες ασθενείς της γενικής χειρουργικής από το All India Institute of Medical Science κατά την περίοδο 2002-2004. Οι ασθενείς εντάχθηκαν τυχαία …