Η επίδραση της μάλαξης ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στον όγκο του μητρικού γάλακτος μητέρων με πρόωρα βρέφη: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

P. Mirzaie, S. Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S. Goljarian, M. Mirghafourvand, M. Bager HoseinieeΙράν, 2018European Journal of Integrative Medicine, 2018, 17:72-78 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις ότι η ρεφλεξολογία έχει ορισμένες επωφελείς επιδράσεις στην παραγωγή μητρικού γάλακτος. Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό να προσδιορίσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στον όγκο …

Σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της χαλάρωσης στον πόνο σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας.

F. Nazari, M. Soheili, S. Hosseini, V. ShaygannejadΙράν, 2016Journal of Complementary and Integrative Medicine, 2016, 13(1):65-71 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο πόνος είναι σύνηθες και σημαντικό σύμπτωμα σε πολλούς ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ). Επιπρόσθετα, η παρουσία πόνου καθώς και η δριμύτητα αυτού συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, λειτουργικές διαταραχές και …

Σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της μάλαξης στην πρωτογενή δυσμηνόρροια.

S. Azima, H.R. Bakhshayesh, S. Mousavi, A. AshrafizavehΙράν, 2015Biomedical Research, 2015, 26(3):471-476 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρωτογενής δυσμηνόρροια αποτελεί μια από τις πλέον συχνές διαταραχές γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της θεραπείας μάλαξης στα συνοδά συμπτώματα της πρωτογενούς δυσμηνόρροιας, συγκεκριμένα …

Επίδραση της ζωνοθεραπείας άκρου πόδα στην ένταση των συμπτωμάτων του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου σε σπουδάστριες που διαμένουν σε ξενώνες θηλέων στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης, 2010.

H. Dastegheib Shirazi, F. Sehhatie, M. Ghojazade, M. Kamali FardΙράν, 2013Medical Sciences Journal of Islamic Azad University, 2013, 23(2):134-139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο είναι μια συχνή πάθηση στις γυναίκες. Λόγω της αγνώστου αιτιολογίας του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ιατρικές αγωγές και κλινικές δοκιμές με σκοπό την θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη …

Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που εξετάζει την επίδραση της ρεφλεξολογίας στο άγχος ασθενών που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία.

M. Molavi Vardanjani, N. Masoudi Alavi, N. Sadat Razavi, M. Aghajani, E. Azizi-Fini, S. Morteza VaghefiΙράν 2013Nursing and Midwifery Studies, 2013, 2(3):3-9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στο νοσοκομείο Shahid Behesti, στην πόλη Kashan στο Ιράν. Εκατό άρρενες ασθενείς που υποβάλλονταν σε στεφανιογραφία κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδα …