Η ρεφλεξολογία δεν έχει άμεση αιμοδυναμική επίδραση σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια: Διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, K. Howie, S.J. LeslieΗνωμένο Βασίλειο, 2013Complementary Therapies in Clinical Practice, 2013, 19:133-138 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΙ: Η παρούσα μελέτη μέτρησε τα αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας σε δώδεκα ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που δεν γνώριζαν τι είναι η ρεφλεξολογία, χρησιμοποιώντας ελεγχόμενο με εικονική θεραπεία, διπλά τυφλό τυχαιοποιημένο …