Βρέφη με κολικούς. Μια ετερογενής ομάδα που είναι δυνατό να θεραπευθεί; Θεραπεία μέσω επίσκεψης σε παιδίατρο ακολουθούμενη από μελέτη της επίδρασης της ζωνοθεραπείας σε μη θεραπεύσιμους κολικούς.

O. Bennedbaek, J. Viktor, K. Carlsen, H. Roed, H. Vinding, S. Lundbye-ChristensenΔανία, 2001Ugeskrift For Laeger, 2001, 163(27):3773-8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να αντιμετωπίσει κολικούς βρεφών, με συμβατική ιατρική ακολουθούμενη από διερεύνηση της επίδρασης ρεφλεξολογικής αγωγής. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η έρευνα ήταν προοπτική, ακολουθούμενη από …