Ρεφλεξολογία: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά τις επιδράσεις στη βήτα-ενδορφίνη, την κορτιζόλη και το σχετιζόμενο με την εγκυμοσύνη στρες.

J.E.M. McCullough, S.D. Liddle, C. Close, M. Sinclair, C.M. HughesΗνωμένο Βασίλειο, 2018Complementary Therapies in Clinical Practice, 2018, 31:76-84 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία χρησιμοποιείται για ποικίλες ενοχλήσεις σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή τριών βραχιόνων, με σκοπό να ελεγχθούν οι μεταβολές στις φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους του στρες. Στρατολογήθηκαν …

Αξιολόγηση του άγχους, της κορτιζόλης σιέλου και της έκκρισης μελατονίνης κατόπιν ρεφλεξολογικής αγωγής: Πιλοτική μελέτη σε υγιή άτομα.

A. McVicar, C. Greenwood, F. Fewell, V. D’Arcy, S. Chandrasekharan, L.C. AlldridgeΗνωμένο Βασίλειο, 2007Complementary Therapies in Clinical Practice, 2007, 13(3):137-145 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας πιλοτικής μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της κατάλληλης μεθοδολογίας για να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της ρεφλεξολογίας σε χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς εθελοντές ούτως …