Πιλοτική έρευνα που διερευνά τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας στη δυσανεξία στο κρύο.

W. Zhang, S. Takahashi, T. Miki, H. Fujieda, T. IshidaΙαπωνία, 2010Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 2010, 3(1):43-48 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η δυσανεξία στο κρύο ορίζεται ως αδυναμία να αντέξει το άτομο χαμηλές θερμοκρασίες και συνοδεύεται από συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ενοχλήσεις στους ώμους, ζάλη και ταχυκαρδίες. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με στόχο να εξετάσει …