Αξιολόγηση του άγχους, της κορτιζόλης σιέλου και της έκκρισης μελατονίνης κατόπιν ρεφλεξολογικής αγωγής: Πιλοτική μελέτη σε υγιή άτομα.

A. McVicar, C. Greenwood, F. Fewell, V. D’Arcy, S. Chandrasekharan, L.C. AlldridgeΗνωμένο Βασίλειο, 2007Complementary Therapies in Clinical Practice, 2007, 13(3):137-145 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας πιλοτικής μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της κατάλληλης μεθοδολογίας για να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της ρεφλεξολογίας σε χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς εθελοντές ούτως …