Ρεφλεξολογία: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά τις επιδράσεις στη βήτα-ενδορφίνη, την κορτιζόλη και το σχετιζόμενο με την εγκυμοσύνη στρες.

J.E.M. McCullough, S.D. Liddle, C. Close, M. Sinclair, C.M. HughesΗνωμένο Βασίλειο, 2018Complementary Therapies in Clinical Practice, 2018, 31:76-84 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία χρησιμοποιείται για ποικίλες ενοχλήσεις σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή τριών βραχιόνων, με σκοπό να ελεγχθούν οι μεταβολές στις φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους του στρες. Στρατολογήθηκαν …

Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (RCT) που διερευνά την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στη διαχείριση της οσφυαλγίας ή/και του πυελικού πόνου που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.

C. Close, M. Sinclair, J. Mc CulloughΒ. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2016Complementary Therapies in Clinical Practice, 2016, 23:117-124 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σημαντικός αριθμός εγκύων γυναικών με οσφυαλγία ή/και πυελικό πόνο κάνουν χρήση αναλγητικών φαρμάκων για την αντιμετώπιση του πόνου, συχνά δίχως συνταγή ιατρού, με δυνητικά αρνητικές συνέπειες. Ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη να βρεθούν αποτελεσματικοί μη φαρμακολογικοί τρόποι …

Μη επεμβατικός χαρακτηρισμός ρεφλεξολογικών περιοχών άκρου πόδα με Οπτική Τομογραφία Συνοχής με Πηγή Σάρωσης (SS-OCT) σε ασθενείς με οσφυαλγία.

K. Dalal, D. Elanchezhiyan, R. Das, D. Dalal, R.M. Pandey, S. Chatterjee, A.D. Upadhyay, V. Bharathi Maran, J. ChatterjeeΙνδία, 2013Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Κατά τη διερεύνηση της επιστημονικής βάσης των τεχνικών της ρεφλεξολογίας, είναι καθοριστικής σημασίας η αποσαφήνιση των δερματικών και υποδόριων χαρακτηριστικών των ρεφλεξολογικών περιοχών …

Ρεφλεξολογία στη διαχείριση της οσφυαλγίας: 
Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

F. Quinn, C. Hughes, G. BaxterΗνωμένο Βασίλειο, 2008Complementary Therapies in Medicine, 2008, 16(1):3-8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε ως πιλοτική μελέτη για μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμμετείχαν άτομα με μη ειδική οσφυαλγία και εντάχθηκαν …