Αξιολόγηση υπηρεσίας ρεφλεξολογίας σε μονάδα παρηγορητικής αγωγής: Ποιοτικός έλεγχος των αντιλήψεων των ασθενών.

M. Gambles, M. Crooke, S. Wilkinson S.Ηνωμένο Βασίλειο, 2002European Journal of Oncology Nursing, 2002, 6(1):37-44 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην παρηγορητική φροντίδα, στην προσπάθεια να βελτιωθεί η συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική υγεία ασθενών, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Η σημασία του να αναζητάται …

Η ρεφλεξολογία έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών;

H. HodgsonΣκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2000Nursing Standard, 2000, 14(31):33-38 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν η ρεφλεξολογία επηρεάζει την ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών που βρίσκονται στο στάδιο της παρηγορητικής φροντίδας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Δώδεκα ογκολογικοί ασθενείς στο στάδιο της παρηγορητικής φροντίδας, με διάφορους τύπους όγκων, εντάχθηκαν τυχαία σε …