Ο ρόλος της ρεφλεξολογίας και των αντιεπιληπτικών φαρμάκων στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας – τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

K. Dalal, E. Devarajan, R.M. Pandey, V. Subbiah, M. TripathiΙνδία, 2013Forschende Komplementärmedizin, 2013, 20(2):104-111 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης παράλληλης ελεγχόμενης δοκιμής που διεξήχθη για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογικής αγωγής στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας. ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που δεν …

Έκβαση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής: Δοκιμή ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

G. Wyatt, A. Sikorskii, M.H. Rahbar, D. Victorson, M. YouΗΠΑ, 2012Oncology Nursing Forum, 2012, 39(6):568-577 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας, μιας συμπληρωματικής θεραπείας που εφαρμόζει πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές του άκρου πόδα. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Διαμήκης, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Δεκατρείς δημοτικές ογκολογικές κλινικές σε όλες …

Επίδραση νοσηλευτικών παρεμβάσεων με χρήση ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Μανσούρα – Προκαταρκτικά αποτελέσματα.

K. Elshamy, E. ElsafetyΑίγυπτος, 2011Medical Journal of Cairo University, 2011, 79(2):193-202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών. Διεξήχθη μια ημι-πειραματική μελέτη στην οποία συμμετείχαν υπερτασικοί ασθενείς που επιλέχθησαν από το υλικό των εξωτερικών …

Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη των ψυχολογικών επιδράσεων της ρεφλεξολογίας σε πρώιμο καρκίνο του μαστού.

D. Sharp, M. Walker, A. Chaturvedi, S. Upadhyay, A. Hamid, A.A. Walker, J.S. Bateman, F. Braid, K. Ellwood, C. Hebblewhite, T. Hope, M. Lines, L.G. WalkerΗνωμένο Βασίλειο, 2010European Journal of Cancer, 2010, 46(2):312-22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ: Η διεξαγωγή πραγματιστικής τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής για την αξιολόγηση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας στην ποιότητα …

Μπορεί η ρεφλεξολογία να διατηρήσει ή να αυξήσει το αίσθημα ευεξίας ασθενών με νόσο του Πάρκινσον;

C. Johns, D. Blake, A. SinclairΗνωμένο Βασίλειο, 2010Complementary Therapies in Clinical Practice, 2010, 16(2):96-100 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη διερεύνησε εάν η ρεφλεξολογία μπορεί να βελτιώσει ή να διατηρήσει το αίσθημα ευεξίας ασθενών με νόσο του Πάρκινσον. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα PDQ39 που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μέτρηση της ευεξίας ασθενών …