Επίδραση της ζωνοθεραπείας άκρου πόδα στην ένταση των συμπτωμάτων του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου σε σπουδάστριες που διαμένουν σε ξενώνες θηλέων στο Πανεπιστήμιο Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης, 2010.

H. Dastegheib Shirazi, F. Sehhatie, M. Ghojazade, M. Kamali FardΙράν, 2013Medical Sciences Journal of Islamic Azad University, 2013, 23(2):134-139 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο είναι μια συχνή πάθηση στις γυναίκες. Λόγω της αγνώστου αιτιολογίας του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ιατρικές αγωγές και κλινικές δοκιμές με σκοπό την θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη …

Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη προεμμηνορροϊκών συμπτωμάτων που αντιμετωπίστηκαν με ωτορεφλεξολογία, ρεφλεξολογία άκρας χείρας και ρεφλεξολογία άκρου πόδα.

T. Oleson, W. FloccoΗ.Π.Α., 1993Obstetrics and Gynecology, 1993, 82(6):906-911 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Να προσδιοριστεί εάν η ρεφλεξολογική θεραπεία (η δια χειρών εφαρμογή πίεσης σε αντανακλαστικά σημεία στα ώτα, την άκρα χείρα και τον άκρο πόδα, τα οποία αντιστοιχούν σωματοτοπικά σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος) μπορεί να μειώσει σημαντικά τα προεμμηνορροϊκά συμπτώματα, …