Επίδραση της ρεφλεξολογικής διέγερσης στην μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού.

P. Joseph, U.R. Acharya, C. Kok Poo, J. Chee, L. Choo Min, S.S. Iyengar, H. WeiΣιγκαπούρη, Η.Π.Α., 2003ITBM-RBM, 2004, 25(1):40-45 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάλυση της διακύμανσης του καρδιακού ρυθμού (ΔΚΡ) έχει καταστεί δημοφιλές μη επεμβατικό εργαλείο για την αξιολόγηση της δραστηριότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ). Η ανάλυση της ΔΚΡ βασίζεται …