Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα.

Η.L. Mak, W.C. Cheon, T. Wong, Y.S. Liu, W.M. TongΚίνα, 2007International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 2007, 18(6):653-658 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει αν η ρεφλεξολογία άκρου πόδα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα. Εκατόν εννέα γυναίκες με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του …