Σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της χαλάρωσης στον πόνο σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας.

F. Nazari, M. Soheili, S. Hosseini, V. ShaygannejadΙράν, 2016Journal of Complementary and Integrative Medicine, 2016, 13(1):65-71 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο πόνος είναι σύνηθες και σημαντικό σύμπτωμα σε πολλούς ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ). Επιπρόσθετα, η παρουσία πόνου καθώς και η δριμύτητα αυτού συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, λειτουργικές διαταραχές και …

Περίληψη κατευθυντήριων οδηγιών βασισμένων σε ενδείξεις (evidence-based): Συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική στη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Έκθεση της Υποεπιτροπής Ανάπτυξης Κατευθυντήριων Οδηγιών της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας. V. Yadav, C. Bever, J. Bowen, A. Bowling, B. Weinstock-Guttman, M. Cameron, D. Bourdette, G.S. Gronseth, P. NarayanaswamiΗ.Π.Α., 2014Neurology, 2014, 82(12):1083-92 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η ανάπτυξη συστάσεων βασισμένων σε ενδείξεις για τις συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες (ΣΕΘ) στη σκλήρυνση κατά πλάκας …

Ρεφλεξολογία για την αντιμετώπιση του πόνου σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας: Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία κλινική δοκιμή.

C. Hughes, S. Smyth, A. Lowe-StrongΒ. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2009Multiple Sclerosis, 2009, 15(11):1329-1338 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ) έχει ως συνέπεια τον πόνο και άλλα συμπτώματα που μπορούν να τροποποιηθούν με συμβατικές αγωγές, εντούτοις η ΣκΠ δεν είναι ακόμα ιάσιμη. Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει θετικά αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας …

Η αγωγή ρεφλεξολογίας παρέχει ανακούφιση από τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

Siev-Ner, D. Gamus, L. Lerner-Geva, A. AchironΙσραήλ, 2003Multiple Sclerosis, 2003, 9(4):356-361 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας στα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣκΠ) σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία, κλινική δοκιμή. ΜΕΘΟΔΟΙ: Εβδομήντα ένας ασθενείς με ΣκΠ τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα μελέτης ή ομάδα ελέγχου για να λάβουν αγωγή …